Studieform
Platsbunden i Kabbarp med utbildning på skolan

Behörighet
Grundläggande behörighet
Särskild behörighet

Examensbenämning:
Yrkeshögskoleexamen Praktisk skogs- och naturvårdare

Omfattning:
400 YHP

Studietakt:
Heltid, 2 år

Antal platser: 20 st
Vid fler sökande än antal platser, görs ett urval baserat på betyg.

CSN-berättigad: Ja. Läs mer på CSN här!

Efter utbildningen kan du arbeta som: Naturguide, naturvårdare, skogsarbetare, parkförvaltare, skogsröjare, skötselarbetare inom park och naturvård

Kommande utbildningsstart
Augusti 2024

Praktisk skogs- och naturvårdare

Kabbarp

Är din dröm att jobba med vård av skog och natur?

Som praktisk skogs- och naturvårdare får du fördjupande kunskaper inom natur- och skogsvård. Programmet ger dig ett helhetsgrepp inom det praktiska naturvårdsarbetet.
En praktisk skogs- och naturvårdare ska vara kunnig och insatt i hur naturvårdsarbetet praktisk ska utföras. Under programmet lär du känna naturen och får redskap för hur skogen och naturen förhåller sig och fungerar.

Du får en förståelse för hur skog och natur används som rekreationsområden och hur du, genom artkännedom och kunskap om växter och växtsystem, skapar den infrastruktur som krävs. Programmet ger dig kompetenser om hur skogs- och naturvården är upplagd och organiserad, värdefulla kunskaper för din yrkesroll som ska kunna läsa och förstå naturvårdsprogram – och bedöma och utföra nödvändiga åtgärder därefter.

I programmet ingår kommunikation och informationsarbete som ger dig värdefull kompetens inom naturpedagogik, olika naturområden och naturguidning. Grundläggande kunskaper inom eget företagande erhålls under utbildningstiden.

Som skogs- och naturvårdare är det viktigt att vara i god fysisk kondition, tycka om utomhusarbete under alla årstider och vara bered på att arbetet stundtals kan vara krävande.

Framtida yrkesroller

Naturguide, naturvårdare, skogsarbetare, parkförvaltare, skogsröjare, skötselarbetare inom park och naturvård. Du kan vara anställd eller jobba som entreprenör.

Skola

Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshall, parkområden samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare.

För att bli antagen till utbildningen krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt lägst betyget E/3/G i kurserna nedan:

  • Marken och växternas biologi, 100p
  • Växtkunskap 1, 100p

eller…

  • Biologi, 100p

Eller motsvarande innebär en lämplig kunskapsnivå att bygga vidare på i yrkeshögskoleutbildningen. Saknar du någon av kurserna ovan , och saknar motsvarande kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkeserfarenhet, kan du läsa en preparandkurs via Hvilan Utbildning. Denna läses på distans i din egen takt. Anmälan till preparandkursen.

Observera att preparandkursen endast kan ge särskild behörighet för kurserna ovan och kan ej tillgodose yrkeserfarenhet.

Betyg ingår i urvalsprocessen

Betygsmedelvärde: 0,97-20 Jämförelsetalet på gymnasiebetyget räknas ut enligt skala 0,97-20. Vid bokstavsbetyg används UHRs omvandlingstabell.

Kursnamn Poäng
Obligatoriska kurser 400
Ekologi och naturvård50
Entreprenörskap (fr o m HT2023)15
Examensarbete25
Floristik50
Kommunikation- och informationsarbete30
LIA 130
LIA 240
LIA 360
Maskiner i skogs- och naturvård50
Skötsel och förvaltning av natur- och skogsmiljöer50
400